benibenibeni OFFICIAL SITE

本日 BENI Official YouTube Channel更新!

本日 BENI Official YouTube Channelに『BENI CONCERT TOUR 2012 “Fortune”』で歌唱した「KIRA☆KIRA☆」をアップしました。

■KIRA☆KIRA☆ / BENI CONCERT TOUR 2012 “Fortune”
https://youtu.be/zB6QCQBEDyE